Ekstraordinær generalforsamling 2022

Hermed indbydes til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Stenderup Sportsklub, som afholdes Tirsdag den 29. november 2022, klokken 19:00-19:15
Klubhuset i Multihallen, Hedenstedvej 38, 8781 Stenderup

Da der ved den ordinære generalforsamling var dokumenter fra regnskabet, som ikke kunne
fremvises for generalforsamlingen, blev det besluttet at afholde en ekstraordinær
generalforsamling. Formålet med ekstraordinær generalforsamling er således udelukkende
at dokumentere posterne i det reviderede regnskab.
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne ekstraordinære generalforsamling, sendes til
Søren Frederiksen på SMS til 40 25 22 72.

Der vil efter generalforsamlingen være konstituerende møde for den valgte bestyrelse.

Dagsorden til Ekstraordinær Generalforsamling 2022:

1. Valg af dirigent
2. Det reviderede regnskab fremlægges.
3. Eventuelt
Med venlig hilsen
SSK Bestyrelse